Drukuj

 

Email: Agnieszka

Subject: Gdzie z dzieckiem na nocną i świąteczną pomoc od 1 października 2017?

Message: Piszę po raz kolejny, ponieważ od kilku dni nie została opublikowana odpowiedź na moje pytanie. Gdzie mam się zgłosić z kilkumiesięcznym dzieckiem w przypadku zachorowania w dniu 1 października 2017? Szpitale dziecięce (Matka Polka, Szpital przy ul. Spornej) nie będą udzielały świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a pozostałe jednostki nie muszą zapewniać pediatry. Czy NFZ jest w stanie zagwarantować, że rodzice z małymi dziećmi nie będą odsyłani od jednej jednostki do drugiej z uwagi na brak pediatrów? Liczę na pilną odpowiedź.

 Od 1 października istotnie następuje zmiana miejsc udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie zmieniają się jednak zasady korzystania z tej formy opieki nad pacjentem. W każdej placówce, do której zgłosi się pacjent, w tym również ten najmłodszy będzie udzielona pomoc medyczna.O sposobie leczenia dziecka, w tym o ewentualnym skierowaniu na izbę przyjęć lub SOR decyduje lekarz.

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Pacjent może zgłosić się do dowolnego punktu nocnej pomocy, natomiast jeśli wzywa lekarza lub pielęgniarkę do domu, wzywa ją z punktu nocnej pomocy znajdującego się na terenie obszaru, w którym mieszka.

Warto zaznaczyć, że nocnej i świątecznej opieki medycznej do tej pory nie było przy szpitalach takich jak: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Szpital im. Kopernika w Łodzi (Szpital im. Korczaka przy ul. Piłsudskiego 71) czy też SP ZOZ CSK przy ul. Spornej 36/50. Tak jak dotychczas przy tych szpitalach będą funkcjonowały całodobowe izby przyjęć, do których pacjent może się zgłosić w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

 

Informacje na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępne są na stronie Oddziału. Proszę również zapoznać się z zasadami korzystania z opieki medycznej na izbie przyjęć czy SOR.

W przypadku dalszych wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z infolinią ŁOW NFZ

Infolinia czynna codziennie w godz. 8.00-20.00. Od 29.09.2017 r. do 16.10.2017 r. całodobowo!