Drukuj

Email: Małgorzata K.

Subject: Darmowa opieka dziecka

Message: Dzień dobry, Czy muszę zgłaszać do NFZ jeśli nie jestem ubezpieczona a córka nowonarodzona korzysta z bezpłatnej opieki?

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka.

Jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych przepisów, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie.

Trzeba pamiętać, że w przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić zgłoszenie u nowego pracodawcy.
Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń i za jego leczenie zapłaci NFZ

Więcej informacji nt. dobrowolnego ubezpieczenia na stronie: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/krok-po-kroku/1604-jak-uzyska-dobrowolne-ubezpieczenie