Email: wieslawa k.
Subject: lek dla 75+

Message: opuscilam szpital po leczeniu migotania przedsio- kow.jako choroby towarzyszace stwierdzono:zwyrodnienie miesnia sercowego oraz samoistne/pierwotne /nadcisnienie tetnicze.
Przepisano m.in.lek PRADAXA.Czy wymieniony lek lekarz POZ winien wypisac na recepte "S" jako bezplatny?


Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2017 r. poz. 129), lek Pradaxa znajduje się na liście bezpłatnych leków przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 1938 t.j.).

Zakres wskazań objętych refundacją dla wymienionego preparatu to:

Nazwa  postać i dawka    Zawartość opakowania    Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN    Zakres wskazań objętych refundacją
Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg    10 szt.    5909990641253    Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg    30 szt.    5909990641260    <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg    30 szt.    5909990641260    <2>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg    30 szt.    5909990887453    Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg    10 szt.    5909990641215    Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg    30 szt.    5909990641222    Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

Pacjent, po ukończeniu 75 r.ż. może otrzymać bezpłatne lek Pradaxa na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, tylko w przypadku w/w schorzeń określonych we wskazaniach refundacyjnych leku. Określenie rozpoznania schorzenia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej oraz badania przedmiotowego   i podmiotowego leży w wyłącznej kompetencji lekarza leczącego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma obowiązek skierować pacjenta do odpowiedniego lekarza specjalisty w celu potwierdzenia rozpoznania i określenia sposobu terapii, w tym wskazania leków wraz z okresem ich stosowania i sposobem dawkowania.