Email: Kasia

Subject: Dokumentacja medyczna

Message: Witam, Jaką dokumentację medyczną zbiorczą musi prowadzić  przychodnia rehabilitacji, która posiada: Poradnię Rehabilitacyjną, Oddział Rehabilitacji Dziennej oraz Fizjoterapię Ambulatoryjną? Wiem, że tego rodzaju informacje znajdują się w Rozporządzeniu MZ z 2010 r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania natomiast, nie mogę się w nim doszukać informacji dla tych konkretnych zakresów świadczeń.


Karta pacjenta jest integralną częścią dokumentacji medycznej.

Obowiązek prowadzenia karty pacjenta w gabinecie/ zakładzie rehabilitacji wymagane jest przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) § 56 ww. rozporządzenia jasno określa rodzaje  dokumentacji medycznej wymaganej podczas udzielenia świadczeń opieki medycznej w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wprowadzenie karty pacjenta do dokumentacji medycznej daje możliwość świadczeniodawcy archiwizowania procesu leczenia wraz z ewentualnymi uwagami, co do stanu pacjenta bądź reakcji na zastosowaną terapię.