Email: Joanna

Subject: Rehabilitacja

Message: Witam, jestem zapisana na rehabilitację do szpitala pod koniec sierpnia, dziś otrzymałam kolejne skierowanie, również na rehabilitację. Czy mogę się zapisać i wyznaczyć kolejny termin, czy należy poczekać do zakończenia pierwszej rehabilitacji?

Zgodnie z art. 20  ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może  wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Oznacza to, że dwa skierowania mogły by być zarejestrowane pod warunkiem, że zapisała sie pani na zabiegi do dwóch różnych placówek.