Email: Pacjent

Subject: Ważność skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne

Message: Proszę o informacje ile jest ważne skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne od momentu wypisania przez lekarza? Ile czasu mam na zapisanie na zabiegi? Czy skierowanie które ma błędy lub braki np: brak okolicy ciała, bo lekarz zapomniał wypisać, też jest ważne? Czy mogą mi odmówić zapisu?

Skierowanie  na zabiegi  fizjoterapeutyczne  należy  zarejestrować  w  wybranej  pracowni/dziale  fizjoterapii w terminie 30 dni  od daty  jego  wystawienia. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia ( w tym  na zabiegi  fizjoterapeutyczne)  dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę. Niekompletne skierowanie na zabiegi  fizjoterapeutyczne nie może stanowić podstawę  odmowy ustalenia terminu udzielenia  świadczenia.