Email: Daria
Message: Witam, Czy zakład fizjoterapii ma prawo wymagać od pacjenta, aby ten przyniósł na zabiegi własna gazę opatrunkową, bandaż elastyczny i żel przeciwbólowy? Czy powinni to wszystko zapewnić, czy mają prawo wymagać dostarczenia tych produktów od pacjenta? (i na jakiej podstawie?)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2013 roku poz. 1522:

§ 10. 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

  1. badania diagnostyczne;
  2. leki i wyroby medyczne.
zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego niezbędne w czasie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Wymienione artykuły to wyroby medyczne zatem zakład fizjoterapii powinien je zapewnić we własnym zakresie.