Email: Jagoda

Subject: Zmiana zabiegów

Message: Witam, czy mgr fizjoterapii może zmienić zabieg na karcie zabiegowej? Jeśli tak to ma ten zabieg skreślić wpisać nowy i podbić pod tym pieczątkę?
Zarządzenie 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w rozdziale 5 paragrafie 9 w punkcie 3  Chodzi mi o to zarządzenie czy jest nadal aktualne?

 W przypadku konieczności dokonania zmiany zleconych zabiegów niezbędne jest uzasadnienie merytoryczne oraz podpis specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, magistra fizjoterapii  lub lekarza w karcie zabiegowej. O tym jednak czy należy zmienić dany zabieg decyduje fizjoterapeuta, który ma pełną wiedzę na temat stanu zdrowia pacjenta i na tej podstawie ocenia zlecone zabiegi.