Drukuj

Email: Joanna

Subject: Rehabilitacja- dwa skierowania na różne schorzenia

Message: W poradni rehabilitacyjnej odmówiono mi rejestracji na zabiegi, ponieważ jestem już zapisana z racji innego schorzenia, od innego lekarza. Poinformowano mnie, że na kolejne będę mogła zapisać się po wykorzystaniu tych pierwszych. Przy czym zabiegi odbędą się za kilka miesięcy i skierowanie straci ważność. Czy słusznie odmówiono mi rejestracji???

Zgodnie z art. 20  ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może  wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Oznacza to, że dwa skierowania mogły by być zarejestrowane pod warunkiem, że zapisała się pani na zabiegi do dwóch różnych placówek