Drukuj

Email: Ewa

Subject: Zabiegi fizjoterapeutyczne na zwyrodnienie stawu ramiennego a L4

Message: Witam ,od 04.04.2017 do 15.05.2017r. jestem na L4 z powodu zwyrodnienia stawu ramiennego. Moje pytanie jest następujące - czy mam nadal ubiegać się o L4 .Od lekarza ortopedy dostałam skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Co mam teraz robić. Dziękuję z góry za pomoc.

O tym, czy powinna być Pani na zwolnieniu czy nie  zdecyduje lekarz, którego poprosi Pani o jego wypisanie. Lekarz nie ma obowiązku wystawienia zwolnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie następuje wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego (§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy – Dz. U. nr 145, poz. 1219). Ponadto, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 65, poz. 741 ze zm.) zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.