Drukuj

Email: Urszula

Subject: 511000000003 WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Message: mój problem polega na sprawozdaniu 511000000003 WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA jak ma wyglądać?nie chcą mi przejść świadczenia jaki cykl?i czy winno być skierowanie?z góry dziękuję za pomoc.

Jeżeli świadczenie jest w jakiś sposób blokowane przez system zawsze wyświetla się komunikat o błędzie, o czym Pani nie sygnalizowała. W Pani zapytaniu nie ma również numer umowy ani numeru świadczeniodawcy, co uniemożliwia sprawdzenie Pani zgłoszenia.  W celu wyjaśnienia wątpliwości bardzo proszę o bezpośredni kontakt z działem weryfikacji świadczeń nr tel. 42 275 40 74.