Email: J.

Subject: Rehabilitacja po operacji kregosłupa  

Message: W wieku 36 lat przeszłam operację kręgosłupa lędźwiowego odcinka L-5.Po zabiegu byłam poddana rehabilitacji.Po trzech miesiącach wróciłam do pracy (praca siedząca).Od operacji minęło pięć lat i od tego czasu nie miałam żadnych zabiegów rehabilitacyjnych.Bóle w dolnej części kręgosłupa powracają, a ponadto mam problemy z kręgosłupem szyjnym. Czy lekarz powinien skierować mnie na rezonans magnetyczny i rehabilitację? Do tej pory spotykałam się z odmową.

Email: Basia

Subject: rechabilitacja w 2 ośrodkach

Message: Mam putanie, czy mogę korzystać Jednoześnie z rechabilitacji w  przychodni przyszpitalnej i w centrum rechabilitacji dziennej?

Email: Wojtek

Subject: Zasady rozliczania wizyty terapeutycznej

Message: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zasad rozliczania wizyty fizjoterapeutycznej ( § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji).

1. Ile minut minimalnie powinna trwać wizyta fizjoterapeutyczna?
2. Ile razy w ciągu cyklu zabiegów może zostać rozliczona?
3. Czy specjalista fizjoterapii ją świadczący jest zobowiązany dać informację zwrotną do kierującego lekarza, które zabiegi zmodyfikował/zmienił?

Email: Mariola

Subject: Rehabilitacja niemowlaka cd

Message: Proszę o podanie na jakiej podstawie, jaki artykuł prawny mówi że tego samego dnia nie można rechabilitować niemowlaka w dwu różnych placówkach?

Email: Basia

Subject: Skierowanie domowe

Message: Kto odpowiada za zasadność wystawione skierowania na rehabilitację domową? Lekarz wystawiający, czy poradnia wykonująca?

Email: Mariola

Subject: Rehabilitacja niemowlaka

Message: Czy można tego samego dnia korzystać z rehabilitacji niemowlaka w dwóch placówkach?

Email: BARBARA B.

Subject: Porada lekarza

Message: Czy mogę skorzystać z porady lekarza rehabilitacji w dwóch poradniach. Byłam w jednej i zostałam wg mnie źle zdiadnozowana i bardzo chciałabym skorzystać z porady w innej przychodni rehabilitacyjnej. Skierowanie posiadam.

Email: Pacjentka

Subject: Rehabilitacja domowa

Message: Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Nie zawiera się umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jednocześnie w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa.";Jak rozumieć to zarządzenie? Ze względu na ten zapis zostałam odesłana ze skierowaniem na rehabilitację domową. Proszę o wykaz przychodni w których mogę zrealizować skierowanie.

Email: Basia

Subject: rehabilitacja domowa

Message: Ponawiam prośbę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie, czy na rehabilitację domową może uczęszczać osoba ze schorzeniem choroba zwyrodnieniowa stawów, jeśli nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do poradni?

Email: Wojtek

Subject: Zwolnienie lekarskie w trakcie rehabilitacji w ośrodku dziennym

Message: Dzień dobry, czy w trakcie rehabilitacji w ośrodku dziennym (jest czynny od 7:30 do 18:00) pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie z powodu kolizji z godzinami pracy? Czy powinien otrzymać zwolnienie "szpitalne" (płatne 70%), czy "normalne" (płatne 80%).