Subject: długość leczenia sanatoryjnego

Message: Zostałem skierowany na leczenie uzdrowiskowe na okres 21 dni. W informacji na stronie placówki podano, że doba zaczyna się 26.01 o godz. 15,00 ,a kończy 16.02 o 12,00, może więc się zdarzyć, że ani pierwszego ani ostatniego dnia pobytu nie będę miał zabiegów i pełnego wyżywienia. Jak to wytłumaczyć? Dodam, że poprzedni turnus kończy się 26.01. Po odliczeniu niedziel tzw. dni zabiegowych będę miał tylko 16.


Email: Ireneusz G.

Subject: Przydział pokoju w sanatorium

Message: Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności m.in. z uwagi na bezdech senny. W orzeczeniu jest zapis, że powinienem mieć oddzielny pokój. Zaznaczam, że ewentualni współkuracjusze będą narażeni na bardzo głośne chrapanie. Chciałem zarezerwować pokój jednoosobowy za opłatą , powiedziano, że nie mają wolnychDział Lecznictwa Uzdrowiskowego informuje, że nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do sugerowanych miejsc o wybranym standardzie lokalowym np. pokoje jednoosobowe.
Poziom warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ze względu na standard pokoju określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2013r.).
Zgodnie z § 6. 3. ww. rozporządzenia: Świadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.
Z powyższego wynika, że świadczeniodawca, jako organizator pobytu świadczeniobiorców w sanatorium, dokonuje zakwaterowania, biorąc pod uwagę bazę hotelową, którą dysponuje w danej chwili.
Wobec powyższego ŁOW NFZ nie ma uprawnień do wyznaczania miejsca zakwaterowania kuracjuszy.
Zgodnie z ww. aktem prawnym czas trwania uzdrowiskowego leczenie sanatoryjnego dla dorosłych wynosi 21 dni, w tym 18 dni zabiegowych. W okresie trwania całego turnusu świadczeniobiorcy korzystającemu z leczenia w ramach NFZ przysługują co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:
a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,
b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.
W przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a ostatni kończy się o godzinie 12. 00.