Email: Mirosława K.

Subject: Sanatorium

Message: Złożyłam wniosek o sanatorium 12 stycznia 2017 do tej pory nie dostałam odpowiedzi. Pod jakim nr tel mogę się dowiedzieć?

Skierowanie, które wpływa do Oddziału jest rejestrowane i otrzymuje swój indywidualny numer, o czym pacjent zostaje poinformowany drogą pisemną. Z uwagi na ilość wpływających wniosków czas rejestracji wynosi około półtora miesiąca. Informacje na temat leczenia uzdrowiskowego dostępne są pod nr tel. 42 275 40 81, 42 275 40 83 lub 42 275 40 89.