Email: Gosia M

Subject: okres oczekiwania

Message: Witam, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi z jakiego m-ca realizowane są obecnie wyjazdy do sanatorium i z jakim terminem realizacji. Wniosek złożyłam 10 grudnia 2015r. Kiedy modę wyjechać na leczenie.

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego informuje, że obecnie okres oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne wynosi około 22-23 miesięcy, licząc od daty wpływu. Aktualnie rozpatrywane są skierowania, które wpłynęły do ŁOW NFZ w lipcu 2015 r., a termin ich realizacji przypada w maju 2017 r.