Email: Beata

Subject: termin wyjazdu do sanatorium ?

Message: Od 12.2015 r. oczekuję na rehabilitację w sanatorium. Dziś ku mojemu zdziwieniu wchodząc w przeglądarkę skierowań przeczytałam taką oto informację: SKIEROWANIE ZWRÓCONE DO LEKARZA KIERUJĄCEGO W CELU WERYFIKACJI/AKTUALIZACJI DANYCH MEDYCZNYCH Z POWODU BRAKU MOŻLIWOŚCI JEGO POTWIERDZENIA W OKRESIE 18 M-CY OD DNIA JEGO WYSTAWIENIA Jeszcze kilka tygodni temu była informacja o oczekiwaniu na wyznaczenie miejsca pobytu, a teraz coś takiego...Proszę o pilne wyjaśnienie.Dziękuję.To standardowa procedura weryfikacji skierowania po 18 miesiącach od jego złożenia. Lekarz POZ może teraz poprosić Panią o wizytę w celu oceny Pani stanu zdrowia. Lekarz w ciągu 30 dni dokonuje weryfikacji skierowania i w przypadku pozytywnej weryfikacji odsyła je do NFZ. Pacjenci ze skierowaniami po weryfikacji wyjeżdżają w pierwszym posiadanym terminie, o ile ich skierowania zostaną pozytywnie zaopiniowane przez lekarza NFZ.Weryfikacja skierowania nie wiąże się ze zmiana miejsca w kolejce. Jeśli lekarz zaopiniuje negatywnie skierowanie, musi poinformować o tym pisemnie pacjenta. Warto zainteresować się kwestią weryfikacji skierowania i skontaktować z lekarzem POZ, który wystawił skierowanie.