Drukuj

Email: Anna

Subject: Termin wyjazdu do senatorium

Message: Witam otrzymaliśmy skierowanie do sanatorium.Obecnie mamy numer .. i ... numer skierowana 05-17-08.... Chciałbym się dowiedzieć o przybliżony termin wyjazdu.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowania transparentnie według kolejności wpływu w okresie ich ważności. 

Obecnie czas oczekiwania na uzdrowiskowe leczenia sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką osoby dorosłej wynosi około 5-6 miesięcy licząc od dnia wpływu skierowania.

Z powyższego wynika, że przewidywany termin realizacji leczenia Pani dzieci przypadnie około września - października 2017r. Jednocześnie oddział Funduszu w pismach zastrzegł sobie prawo do ewentualnej zmiany czasu oczekiwania.

O terminie i miejscowości leczenia świadczeniobiorcy powiadamiani są odrębnym pismem najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Chcąc skorzystać z tej formy leczenia we wcześniejszym terminie należy kontaktować się telefonicznie z Działem Lecznictwa Uzdrowiskowego w sprawie tak zwanych „zwrotów” skierowań pod numerem telefonu 42 275 40 89.