Drukuj

Email: Zofia Z

Subject: sanatorium

Message: Złożyłam wniosek do sanatorium w  9 grudnia 2015r. Schorzenie to neurologia, reumatologia i kardiologia. Proszę o podanie najbardziej  przybliżonego terminu wyjazdu na leczenie.

Obecnie czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne wynosi około 22 miesięcy licząc od dnia wpływu skierowania. Przewidywany termin Pani realizacji to październik 2017r.
O terminie i miejscowości leczenia ubezpieczeni powiadamiani są odrębnym pismem najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.