Drukuj

Email: Aneta

Subject: choroba g36

Message: Czy skierowanie z rozpoznaniem g36 może być pozytywnie rozpatrzone czy tez na ta chorobę nie należy się pobyt w sanatorium?

Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2012 r.). Zgodnie z ww. dokumentem schorzenie o kodzie ICD-10 G36 nie podlega leczeniu uzdrowiskowemu.