Email: Ania

Subject: Ważność skierowania

Message: Jak długo ważne jest skierowanie do specjalisty? Mam problem z rejestracją ponieważ w niektórych poradniach otrzymałam odpowiedź, że skierowanie ważne jest 30 dni, natomiast kolejka do specjalisty jest dużo dłuższa.

Istotnie zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy, pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie.

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.


Wyjątkami są:

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
  • skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;
  • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Więcej informacji na temat skierowań dostępne są na stronie: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/u-lekarza-w-szpitalu/1414-skierowanie