Email: Justyna

Subject: Ustawa o kolejności kobiet w ciąży

Message: Witam, jestem 33 tygodniu ciąży i mam wadę wzroku. Mam skierowanie do okulisty, czy wizyta u okulisty kwalifikuje się do zwolnienia z oczekiwania? W moim mieście to 6 miesięcy.


Zgodnie z tzw. "ustawą za życiem", od 1 stycznia 2017 r. kobiety w ciąży i dzieci z ciężkim upośledzeniem należą do uprzywilejowanej grupy osób, która nie jest wpisywana w kolejkę oczekujących do lekarza. W praktyce oznacza to, że ciężarna kobieta dostanie się do tych specjalistów, na których normalnie musiałaby czekać.

Od 1 stycznia br. kobiety w ciąży i dzieci z ciężkim upośledzeniem - obok inwalidów wojskowych i wojennych, kombatantów, dawców krwi oraz dawców organów - mają prawo do świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poza kolejnością.

Świadczenie musi zostać udzielone w dniu zgłoszenia lub w innym terminie; w przypadku AOS nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych.

Kobieta w ciąży musi okazać w rejestracji zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dz. położnictwa i ginekologii/perinatologii.