Drukuj

Email: A.K.

Subject: SKIEROWANIE

Message: Dostałam skierowanie od lekarza z NFZ, do konkretnej placówki, w której jest długi termin oczekiwania na wizytę. Czy z tym samym skierowaniem na konkretną placówkę mogę zgłosić się do innej? Czy to skierowanie będzie honorowane? Pozdrawiam

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy. Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

Podobnie jest z badaniami zleconymi przez lekarza specjalistę - można je wykonać jedynie w placówce wskazanej przez lekarza prowadzącego. Badanie w innej placówce, która nie ma zawartej umowy z poradnią, w której się Pani leczy, będzie badanie płatnym.