Email: corka pacjetki

Subject: transpor chorej mamy

Message: Moja mama zlamala noge w udzie .Po przebytej operacji ma wizyte u specjalisty  lekarz rodzinny zapewni mi karetke w jedna strone ale z powrotem nie bo nie ma podpisanej umowy z ta placowka .Do kogo mam sie zglosic o przewoz mamy z powrotem

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej jest realizowany na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przez świadczeniodawcę, któremu podmiot udzielający świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, scedował realizację świadczeń transportu sanitarnego dla populacji pacjentów zadeklarowanych do tej placówki. Świadczenia transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w trybie planowym. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej jest realizacja świadczeń opieki zdrowotnej polegających na zapewnieniu, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, obejmujące m.in.: przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem. Z powyższego wynika więc, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, kierując pacjenta do leczenia ambulatoryjnego – w przypadku istnienia wskazań medycznych i występowania u pacjenta dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego – zobowiązany jest zapewnić choremu pierwszorazowy przewóz środkiem transportu sanitarnego do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie (tam i z powrotem).