Drukuj

Email: Paulina

Subject: Badanie TK

Message: Czy po zapisaniu się na badanie TK w ramach NFZ oraz pozostawieniu już tego skierowania w tej placówce mogę jeszcze zrezygnować z planowanego badania i odebrać pozostawione skierowanie z uwagi na fakt znalezienia innej placówki w której mogę wykonać TK we wcześniejszym terminie?

 W przypadku zmiany zdania, oczywiście przed upływem terminu wyznaczonego na wykonanie badania, również w przypadku znalezienia placówki, która ma możliwość wykonania badania we wcześniejszym terminie, ma Pani możliwość zgłoszenia się do placówki i odebrania oryginału skierowania, a następnie przekazać go do poradni, w której odbędzie się badanie.