Email: Małgorzata G.

Subject: badanie HRT

Message: Czy lekarz świadczący usługi z zakresu okulistyki w ramach NFZ może pobierać opłaty za wykonanie badania HRT, które jest świadczeniem gwarantowanym wpisanym do listy świadczeń gwarantowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? Lekarz przyjmuje w NZOZ, który ma podpisaną umowę z NFZ. Pozostałe badania (gdx, perymetria) wykonywane są nieodpłatnie.

Poradni okulistyczna nie jest zobowiązana do posiadania aparatury do wykonywania tego badania, jeśli zrobienie badania jest zdaniem okulisty konieczne, może skierować pacjenta do poradni okulistycznej, z którą ma podpisaną umowę na wykonanie tego badania lub skierować do okulisty w celu zrobienia badania i objęcia opieką. Pobieranie opłat za badanie jest niedopuszczalne.