Email: Magda

Subject: ubezpieczenie zdrowotne osoby niepełnosprawnej

Message: Witam, zwracam się do Państwa z pytaniem co oznacza zapis w ustawie tj. art. 5 ust. 3 " członek rodziny(...) jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi- bez ograniczenia wieku" W internecie znalazłam informacji o trzech rodzajach niepełnosprawności; znaczny, umiarkowany i lekki. Mam zbliżoną sytuację i nie wiem czy moge moją 50-letnią córkę zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego przy mojej rencie.
Proszę o wyjaśnienie mi tego zapisu. z góry dziekuję za udzielona odpowiedź

Dzień dobry,
art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. " członek rodziny(...) jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi- bez ograniczenia wieku" oznacza, że do ubezpieczenia zdrowotnego w charakterze członka rodziny (bez ograniczenia wieku) może zostać zgłoszona  osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Przed wprowadzeniem oznaczeń: znaczny, umiarkowany i lekki obowiązywała klasyfikacja numeryczna, tj. stopień niepełnosprawności I, II, III. W tej klasyfikacji znaczny stopień niepełnosprawności jest równoważny z I stopniem niepełnosprawności.