Email: Marta

Subject: Ubezpieczenie zdrowotne

Message: Witam, mam pytanie odnośnie ubepzieczenia zdrowotnego mojej małoletniej córki. Córka pobiera rentę federalną z USA, do końca 2014r. Bank PKO S.A. pobierał i odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. w styczniu 2015r. poinfomowano mnie ze bank nie bedzie juz płatnikiem. w związku z powyższym jak moja córka teraz jest ubepzieczona?

Message: Witam, mam pytanie odnośnie ubepzieczenia zdrowotnego mojej małoletniej córki. Córka pobiera rentę federalną z USA, do końca 2014r.  Bank PKO S.A. pobierał i odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. w styczniu 2015 r. poinfomowano mnie ze bank nie bedzie juz płatnikiem. W związku z powyższym jak moja córka teraz jest ubepzieczona?

 

W przypadku braku możliwości zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia rodzica (matki lub ojca), córka może być zgłoszona do ubezpieczenia jednego z dziadków.

Jeżeli nie ma możliwości zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jako członka rodziny, ani nie posiada ono własnego tytułu, istnieje możliwość zgłoszenia go do ubezpieczenia przez szkołę (o ile dziecko jest w wieku szkolnym).

Z kolei art. 2 ust.1 pkt. 3 lit. a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej nieubezpieczonych dzieci do 18 roku życia, które posiadają obywatelstwo polskie. Jest to jednak ostateczne rozwiązanie. Przepis należy stosować wówczas, gdy nie ma żadnej możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia.