Email: Dominika

Subject: Ubezpieczenie osoby studiującej

Message: Jestem osobą studiującą i podczas trwania studiów wzięłam udział w stażu z UE, który przez 3 miesiące opłacał za mnie składki. Rodzice są ubezpieczeni w Krusie i gdy brałam udział w stażu Krus uznał, że prawdopodobnie już pracuje i zostałam wykreślona z ubezpieczenia z rodzicami. Doniosłam do nich dokumentację świadczącą, że studiuje i skończyłam staż, jednak w systemie dalej figuruje jako nieubezpieczona. Co mam zrobić  by system uznał moje ubezpiecznie z rodzicami ? Krus twierdzi, że wszystko jest dobrze z dokumentami i powinnam figurować w systemie.

Weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego możliwa jest na podstawie wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem, dostarczonego do NFZ:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem poczty,
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę zgłoszenia Pani do ubezpieczenia (tj. np.: zaświadczenie od płatnika składek oraz dokument potwierdzający kontynuację nauki.

Osoba pełnoletnia powinna złożyć wniosek opatrzony własnym podpisem, a w przypadku braku takiej możliwości upoważnić pisemnie wskazaną przez siebie osobę. Upoważnienie powinno być dołączone do wniosku.

Wnioski o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego rozpatrywane są w terminie trzydziestu dni od daty wpływu do Oddziału NFZ właściwego ze względu na adres zamieszkania i przynależność do Oddziału NFZ.

Poniżej link do strony naszego Oddziału, na której znajdzie Pani ww. wniosek.