Email: Agnieszka F.

Subject: Brak ubezpieczenia

Message: Witam. Mam problem odnośnie ubezpieczenia mojej córki. Byłam z nią u lekarza i okazuje się że nie jest dopisana do mojego ubezpieczenia. Pracodawca wystawił mi na początku roku zaświadczenie że dzieci są zgłoszone. Z synem nie ma problemu a z córką tak. Córka na pewno nie jest dopisana do ubezpieczenia ojca. Podobna sytuacja miała miejsce w pazdzierniku 2014r. Co mam zrobic w takim przypadku. Mam do wykupienia recepty które są w pełni odplatne i niestety chyba dużo droższe. Z góry dziekuje za udzielenie informacji.

Weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego możliwa jest na podstawie wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem, dostarczonego do NFZ:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem poczty,
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę zgłoszenia Pani do ubezpieczenia (tj. np.: zaświadczenie od druk ZUS ZUA  a w przypadku członka rodziny druk ZUS ZCNA . W przypadku pełnoletniego dziecka należy również dołączyć dokument potwierdzający status ucznia / studenta.

Osoba pełnoletnia powinna złożyć wniosek opatrzony własnym podpisem, a w przypadku braku takiej możliwości upoważnić pisemnie wskazaną przez siebie osobę. Upoważnienie powinno być dołączone do wniosku.

Wnioski o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego rozpatrywane są w terminie trzydziestu dni od daty wpływu do Oddziału NFZ właściwego ze względu na adres zamieszkania i przynależność do Oddziału NFZ.

Poniżej link do strony naszego Oddziału, na której znajdzie Pani ww. wniosek.