Drukuj

Email: Kamila

Subject: prawo do świadczeń

Message: W odpowiedzi na pytanie pani EwaMilena z dnia 15.07.2015 jest informacja: "W przypadku braku możliwości skorzystania z ww. przepisu, informuję, że zgodnie z art. 2, pkt 3 ww. ustawy,  do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:


a osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie
b osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie   ciąży, porodu lub połogu, posiadające obywatelstwo polskie.

W październiku ukończyłam studia doktoranckie, dlatego mąż zgłosił mnie w listopadzie do swojego ubezpieczenia. Jestem w ciąży. Nie wiedziałam, że po ukończeniu studiów jeszcze przez 4 m-ce mam prawa do świadczeń. W marcu okazało się, że nie mam już praw. Czyli składki nie były za mnie odprowadzane (mąż ma prawo do świadczeń), a prawo do świadczeń wygasło po 4 m-cach. U męża w pracy osoba odpowiedzialna za tą sytuację jest w senatorium i przez najbliższe 3 tygodnie nie ma możliwości wyjaśnienia tej sprawy. Zgodnie ze wspomnianym przepisem powinnam mieć prawo do świadczeń. Jednak w przychodni eWUS wyświetla, że nie mam prawa do świadczeń, przez co w przychodni mam problemy. W jaki sposób najszybciej mogę rozwiązać tę sytuację, aby znów mieć prawo do świadczeń, korzystając ze wspomnianego przepisu, tak aby w eWUS być "na zielono"?

 Dane są niewystarczające, prosimy żeby skontaktowała się Pani z nami pod nr tel. 42 275 14 66.