Email: Anna D.

Subject: Ubezpieczenie dziecka w dniu wypadku

Message: Czy dziewczynce ( w wieku 1 roku i 7 miesięcy) przysługuje ubezpieczenie z NFZ, jeżeli została zgłoszona do ubezpieczenia przez pracująca babcie w tym samym dniu, w którym uległa wypadkowi? Chodzi mi o wezwanie karetki i 5 dni leczenie szpitalnego?


Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jest się rodzicem, a jednocześnie osobą ubezpieczoną, istnieje obowiązek poinformowania swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Może to zrobić każde z rodziców. To jest Twój obowiązek!


Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.


Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.


Za leczenie każdego dziecka, które jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.