Drukuj

Email: Marek

Subject: Ewuś a obcokrajowiec

Message: Witam, zatrudniam obcokrajowca. Zgłosiłem go po numerze paszportu. Czy placówka medyczna może sprawdzić obcokrajowca po numerze paszportu w systemie ewuś?

W systemie e-WUŚ weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się jedynie poprzez wprowadzenie nr PESEL Pacjenta. Osoba może zostać przyjęta do lekarza (jeśli nie posiada nr PESEL) po okazaniu dokumentu zgłoszeniowego do ubezpieczenia zdrowotnego (np. druk ZUS ZUA) oraz paszportu. Na tej podstawie świadczeniodawca rozlicza się z Narodowym Funduszem Zdrowia.