Drukuj

Email: Aleksandra N.

Subject: Nowa ustawa ?

Message: Witam. Piszę z zapytaniem czy system EWUŚ nadal obowiązuje i czy przy rejestracji do poradni specjalistycznej konkretnie do hospicjum domowego pacjent musi posiadać ważny dokument potwierdzający opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego?

W poradniach, szpitalach, gabinetach stomatologicznych, które podpisały umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjenci cały czas mogą potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą numeru PESEL i dowodu tożsamości.

ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą więc skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (pracodawcy, przedsiębiorcy itp.) powinni  sprawdzić, czy do ZUS przekazane zostały poprawne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego oraz o członkach rodzin ubezpieczonych.

Jeśli podczas wizyty u lekarza czy w szpitalu system eWUŚ nie potwierdził  prawa pacjenta do świadczeń, a wie Pani na pewno, że jest Pani ubezpieczona i ma prawo leczyć się bezpłatnie (lub jesteś nieubezpieczony, ale masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej ) należy złożyć oświadczenie i skorzystać z zaplanowanego leczenia.

Proszę jednak pamietać, aby wyjaśnić swój status ubezpieczenia, tak, by na przyszłość eWUŚ potwierdził, zgodnie z prawdą, prawo do świadczeń.

Więcej informacji na stronie poświęconej systemowi EWUŚ.