Czy rodzeństwo, np brat siostrę może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pozostając w jednym wspólnym gospodarstwie domowym , nadmieniająć fakt ,że jedna z tych osób jest śmiertelnie chora i nie ma innej bliskiej osoby, z racji choroby nie może podjąć pracy, zarejestrować się w urzędzie pracy , ubezpieczenie dobrowolne a składka na ubezpieczenie dobrowolne jest po prostu za wysoka.

Email: arek

Subject: ubezpieczenie

Message: jestem ubezpieczony w urzędzie pracy mam 21 lat mieszkam z tatą(60 lat) czy mogę go wciągnąć do ubezpieczenia

Email: M.

Subject: ubezp

Message: ubezpieczenie dobrowolne dla obcokrajowca jakie dokumenty?

Email: Milena

Subject: Ubezpieczenie zdrowotne

Message: Witam,

Jestem zatrudniona w oparciu o umowę o prace w wymiarze pół etatu. Chciałam się dowiedzieć czy przysługują mi takie same możliwości leczenia jak pacjentom, którzy mają odprowadzane składki na ubezpieczenie przy całym etacie.

Witam,
Od 23 czerwca 2013 mam przyznane świadczenie przedemerytalne, wcześniej byłam przez 6 m-cy na zasiłku dla bezrobotnych. Dziś w przychodni poinformowano mnie, że widnieje w systemie na czerwono. Czy mogę się dowiedzieć co to znaczy?

Informacja, że widnieje Pani w systemie na czerwono, oznacza że system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ) w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej nie potwierdził Pani prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym korzystając ze świadczeń powinna Pani w takiej sytuacji przedstawić dokument potwierdzający zgłoszenie Pani do ubezpieczenia zdrowotnego lub złożyć oświadczenie o przysługującym Pani prawie i jego podstawie (dostępne w przychodniach). Ponadto, powinna Pani wyjaśnić tą sprawę z płatnikiem składek (urząd pracy) lub zgłosić się do Oddziału NFZ właściwego dla Pani miejsca zamieszkania celem złożenia wniosku o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas powinna Pani przedstawić aktualny dokument wskazujący datę zgłoszenia Pani do ubezpieczenia wystawiony przez płatnika.

Biuro emerytalne służby więziennej odprowadza regularnie składki do nfz oddział 05R co ma zapewnic mi ubezpieczenie i mozliwosc kożystania z opieki medycznej jednakże komputer lekarza w Ręcznie 97-510 pow. PIotrków Tryb. nie potwierdza moich świadczeń. Prosze o wyjaśniająca odpowiedz w tej sprawie

Celem podjęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie Pani statusu ubezpieczenia zdrowotnego powinna Pani zgłosić się do Oddziału Funduszu wraz z dokumentem wskazującym datę zgłoszenia Pani do ubezpieczenia zdrowotnego ojca oraz z potwierdzeniem przekazania go do ZUS, a także z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Panią statusu ucznia/studenta, składając wniosek o weryfikację swojego statusu ubezpieczenia zdrowotnego:
1. osobiście - poprzez zgłoszenie się wraz z dowodem osobistym do punktu obsługi bezpośredniej w NFZ, 2. pisemnie - poprzez skierowanie zapytania na piśmie przesłanym pocztą - wraz z podaniem danych personalnych (imię, nazwisko, adres zam., PESEL) oraz danych pracodawcy (najlepiej poprzez załączenie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez pracodawcę ojca), 3. elektronicznie - za pośrednictwem platformy e-PUAP lub mailem opatrzonym elektronicznym podpisem kwalifikowanym - wówczas należy podać wszystkie dane o załączyć dokument jak w pkt. 2.
Na tej podstawie pracownik Funduszu dokona weryfikacji danych znajdujących się w systemie informatycznym NFZ, zasilanym danymi przekazywanym m.in. przez ZUS. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości sprawa skierowana zostanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, celem uzyskania danych elektronicznych dotyczących przedmiotowego zgłoszenia.

Witam,
Mam pytanie czy bedąc na urlopie macierzyńskim, bądź na urlopie wychowawczym, czy jestem osobą ubezpieczoną ?


Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub na urlopie wychowawczym podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Email: Ewelina Sz.

Subject: ubezpieczenie zdrowtne

Message: Witam,

Mam do Państwa zapytanie odnośnie ubezpieczenia.

Dotychczas byłam ubezpieczona w Urzędzie Pracy, z powodu odmowy proponowanej pracy straciłam jednocześnie ubezpiecznie. Jak i gdzie mogę ubezpieczyc siebie i syna abym mogła korzystac bezpłatnie ze służby zdrowia.

Od miesiąca jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, niestety w przychodni z ktrej korzystam poinformowano mnie, że nie mam uprawnień do korzystania z opieki medycznej. Pracodawca twierdzi, że zostałem zarejestrowany w dniu podpisania umowy. Jest to spora firma, więc nie mam powodu by im nie wierzyć. Proszę o informację jak tę sytuację wyjaśnić.

Szanowny Panie,
w związku z Pana zapytaniem w sprawie możliwości sprawdzenia statusu ubezpieczenia zdrowotnego, informuję, że może Pan w tej sprawie zwrócić się Oddziału Wojewódzkiego NFZ właściwego dla Pana miejsca zamieszkania.  Zapytanie do NFZ może mieć charakter:
1. osobisty - poprzez zgłoszenie się wraz z dowodem osobistym i drukiem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez pracodawcę do punktu obsługi bezpośredniej w NFZ, 2. pisemny - poprzez skierowanie zapytania na piśmie przesłanym pocztą - wraz z podaniem Pana danych personalnych (imię, nazwisko, adres zam., PESEL) oraz załączając druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez pracodawcę, 3. elektroniczny - za pośrednictwem platformy e-PUAP lub mailem opatrzonym elektronicznym podpisem kwalifikowanym - wówczas należy podać wszystkie dane oraz załączyć dokument jak w pkt. 2.
Na tej podstawie pracownik Funduszu dokona weryfikacji danych znajdujących się w systemie informatycznym NFZ, zasilanym danymi przekazywanym m.in. przez ZUS. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości sprawa skierowana zostanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, celem uzyskania danych elektronicznych dotyczących przedmiotowego zgłoszenia.


 

Witam,
mam prosbe o sprawdzenie statusu uprawnien do bezplatnej opieki czlonkow mojej rodziny. Konkretniej, mam na mysli przesledzenie zrodel odprowadzania skladek dla czlonkow rodziny w poszczegolnych latach. Czy jest mozliwosc zrobienia tego droga emailowa czy musze zglosic sie do oddzialu osobiscie?

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.) organem właściwym do ewidencjonowania danych o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie informuję, że w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia - składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest odprowadzana. Płatnik składek odprowadza jedną składkę w wymiarze określonym w przepisach z tytułu wynagrodzenia głównego ubezpieczonego.