Email: Michał

Subject: Stomatlog znieczulenia

Message: W zw. z tym, że w ZIP swoim znalazłem wpisy o znieczuleniach, ja zaś mówiłem lekarzowi że znieczulenia nie chcę, albo nie pytał mnie innym razem czy z czy bez mam pytanie, jak są aplikowane poniższe znieczulenia. Chcę wiedzieć, czy aby lekarz nie zgłosił do NFZ niezrealizowanych świadczeń i wziął za to pieniądze!:

- znieczulenie miejscowe nasiękowe

- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

- znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie

Jak rozumiemy, chodzi Panu o sposób aplikowania znieczuleń, a zatem ustalenie, czy lekarz mógł znieczulić Pana, bez Pana wiedzy i  woli.

Podajemy, w skrócie, informacje dotyczące aplikacji znieczuleń:

- znieczulenie miejscowe powierzchniowe -  pow. błony śluzowej smarowana jest żelem znieczulającym, lub  na nią rozpryskuje się ciecz znieczulającą z atomizera,

- znieczulenie miejscowe nasiękowe -  lek znieczulający podawany jest w iniekcji w miejscu planowanego zabiegu,

- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne – lek znieczulający podawany jest też w iniekcji, w miejscu ujścia nerwu, który unerwia rejon planowanego zabiegu.