Email: Pani Julia

Subject: ZIP

Message: Dlaczego nadal nie można otworzyć konta korespondencyjnie albo online albo przez osobę upoważnioną? Na przykład osoby nie poruszające się nie mogą osobiście załatwić sprawy w siedzibie NFZ i są w ten sposób dyskryminowane.
Chyba pozostaje uzyskać notarialne potwierdzenie pełnomocnictwa, ale na to trzeba wydać kasę.
Uzasadnienie, że obowiązuje ochrona danych osobowych, jest w tym miejscu trochę śmieszna.


Informuję, że nie można przez pośrednictwo osób trzecich zarejestrować się na portalu ZIP ze względu na to że są to dane szczególnie wrażliwe.

Nie działają żadne pełnomocnictwa i upoważnienia, nawet notarialne.

Dla osób, które nie mogą się stawić w Funduszu osobiście udostępniamy tzw. Koszty Leczenia, wniosek o wydanie kosztów należy wysłać pocztą, faxem lub też mailem.

NFZ pocztą odsyła wydrukowane koszty leczenia - te same dane co w ZIP, ale czasami nawet od 2004 roku.