Email: Ireneusz G.

Subject: ZIP

Message: Witam! Czy po login i hasło do ZIP może za mnie pójść do Oddziału NFZ syn lub inna upoważniona przeze mnie osoba?

Na dzień dzisiejszy aby otrzymać login i hasło do systemu ZIP należy stawić sie w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego Delegaturach.