Email: Szpak

Subject: ZIP - odbiór danych pprzez pełnomocnika

Message: Czy już można założyć konto ZIP i odebrać dane dostępowe przez pełnomocnika? Czy osoba niepełnosprawna, nie chodząca, może już załatwić wszystkie formalności związane z ZIPem, ustanawiając pełnomocnika działającego w jej imieniu?  

by dostać dostęp do systemu ZIP należy pokazać dowód osobisty lub paszport oraz podpisać wniosek na korzystanie z systemu ZIP, odebrać hasło i login. ŁOW NFZ pracuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, we wtorki na sali obsługi przy Kopcińskiego 56 w Łodzi od 8.00 do 18.00.

Można także zarejestrować się samodzielnie na www.zip.nfz.gov.pl, a następnie odebrać we wskazanym
oddziale NFZ login i hasło do własnego konta. Następnego dnia system udostępni informacje o leczeniu.

Można również przesłać prośbę do Funduszu o przekazanie drogą pocztową jednorazowego wydruku z systemu, albowiem niestety na ten moment nie można korzystać z pomocy pełnomocników.

W szczególnych przypadkach można się zwrócić z prośbą do Dyrektora OW z prośbą o oddelegowanie pracownika do pacjenta w celu wyrobienia ZIP-a.