Email: Marcel S. Bełchatów

Subject: TK

Message: Witam serdecznie. proszę o podanie adresu i telefonu kontaktowego do placówki medycznej w Łodzi, w której można by wykonać badanie TK koronarografia z kontrastem ambulatoryjnie na skierowanie.

Wykaz bezpłatnych badań diagnostycznych w ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został  określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1413 ze zm.). Rozporządzenie to wymienia m.in. badanie tomografii komputerowej serca - badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego.


Wykaz świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ w zakresie tomografii komputerowej dostępny jest na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/BadaniaDiagnostyczne.

W wyszukiwarce ma Pan możliwość filtrować informacje z uwzględnieniem województwa, miasta czy ulicy.