Drukuj

Depresja to zaburzenie afektywne, które najczęściej objawia się poczuciem smutku, obniżonym nastrojem, brakiem chęci do działania oraz negatywnym postrzeganiem rzeczywistości. Na depresję cierpi coraz więcej z nas - to zaburzenie dotyka i dzieci i dorosłych i seniorów. Depresję można leczyć!

2


dr Wierzbinski psychiatra, pracownik ŁOW NFZ

Posłuchaj wywiadu z dr. n.med. Piotrem Wierzbińskim, psychiatrą

Przyciski odtwarzacza:


W roku 2017 z leczenia w różnego rodzaju placówkach psychiatrycznych i psychologicznych - szpitalach i poradniach - leczyło się niemal 18 tysięcy pacjentów.

Epizod depresyjny był powodem terapii u 9 tysięcy pacjentów, u pozostałych pacjentów leczono nawracającą depresję.

Jak leczyć depresję

Pacjent z depresją może leczyć się w następujących placówkach:

______________________

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych pacjent może skorzystać z konsultacji lekarskiej (wizyta diagnostyczna, terapeutyczna, kontrolna) lub porady psychologicznej oraz sesji psychoterapeutycznych.

______________________

W zależności od specyfiki zaburzeń lekarz decyduje o rozpoczęciu leczeniu farmakologicznego lub kieruje pacjenta na psychoterapię bądź poradę psychologiczną. Poradnia jest zobowiązana również zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne jeżeli zachodzi taka potrzeba.

______________________

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ośrodka dziennego, placówka jest zobowiązana zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, posiłek oraz transport sanitarny, które są objęte przedmiotem umowy w danym zakresie. Pacjent chory na depresję może korzystać z intensywnej terapii w oddziale dziennym, np. w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych (pacjent codziennie uczestniczy w terapii grupowej).

______________________

W izbie przyjęć realizowane są świadczenia udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym diagnostyczno- terapeutyczne. Pacjent z depresją, które stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu lub w wyniku choroby zagrożone jest jego życie lub zdrowie kierowany jest z izby na oddział psychiatryczny.

______________________

Świadczenia udzielane w izbie przyjęć obejmują, w razie potrzeby, zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego w szpitalu wielospecjalistycznym. W nagłych przypadkach osoba z depresją może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.

______________________

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych szpital zobowiązany jest zapewnić pacjentom z depresją leki, bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, wyroby medyczne, transport sanitarny oraz inne świadczenia związane z pobytem. Pacjenci przebywający w oddziale korzystają z terapii indywidualnej oraz grupowej.

______________________

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi. Skierowanie tej osoby do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

______________________

Przyjęcie osoby z rozpoznaniem F32 (epizod depresyjny) oraz F33 (zaburzenia depresyjne nawracające) do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą, niekiedy może być przyjęty bez swojej zgody, gdy zagrożone jest jego zdrowie i życie (na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

______________________

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

______________________

Świadectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, orzeczenie, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo zakładu opieki zdrowotnej - lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby.

Zasady udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Gdzie ze skierowaniem?

Gdzie bez skierowania?

WYSZUKIWARKA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Źródło:rzecznik prasowy