Drukuj

W dniu 14 marca 2017 r. w domu wielopokoleniowym „Bednarska” przy ul. Bednarskiej 15 odbyło się spotkanie, w którym specjaliści z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spotkali się z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu oraz Seniorami z Domu Pamięci i Przyszłości. Dom przy Bednarskiej jest także siedzibą Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz środowiskowego centrum inicjatyw.

Pracownicy ŁOW NFZ przypomnieli o przywilejach kombatantów oraz osób represjonowanych, a także o zasadach korzystania z leczenia uzdrowiskowego – formy leczenia, z której seniorzy bardzo chętnie korzystają. Sporo pytań dotyczyło  programu LEKI 75+, a także zasad bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał drobny upominek. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu NFZ bliżej Pacjenta.

Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu stwarza osobom starszym i samotnym warunki umożliwiające przezwyciężenie samotności i izolacji społecznej. W Domu jest 15 miejsc organizacyjnych. Ze względu na międzypokoleniowy charakter Domu, pensjonariusze aktywnie uczestniczą w życiu dzieci, szczególnie w codziennym bliskim kontakcie. Jest to miejsce, w którym historia i doświadczenie spotyka się z młodością i entuzjazmem. Seniorzy mają prawo do bezpłatnego udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Dom Dziecka Nr 9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska, ale także realizowania własnych projektów, niejednokrotnie przy czynnym udziale dzieci i młodzieży.

Dom Pamięci i Przyszłości

Dom Pamięci i Przyszłości prowadzony jest przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Organizuje cykliczne tematyczne spotkania i konferencje dla swoich członków. Prowadzi też stałą wystawę poświęconą okresowi II Wojny Światowej, deportacji i prac przymusowych. Zaprasza na spotkania młodzież szkolną. Podejmuje się organizacji konkursów i sympozjów. Wydaje okolicznościowe biuletyny. Wszelkie działania skierowane są również do pozostałych mieszkańców Domu Międzypokoleniowego Bednarska, tych młodszych i tych starszych.

Źródło: rzecznik prasowy