Drukuj

Przypominamy, leki refundowane przysługują obywatelom Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie przed agresją militarną Rosji.

 

Refundacja leków wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa).

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat wypisywania i realizacji recept na leki refundowane dla obywateli Ukrainy przekazaliśmy placówkom medycznym, w tym poradniom POZ, i aptekom w specjalnym komunikacie, który trafił do tych podmiotów 14 marca 2022 roku. Stanowisko NFZ wyrażone w komunikacie jest jednoznaczne i obowiązujące.

 

Źródło: Centrala NFZ