Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Bożego serdecznie zapraszają na Bonifraterską Akademię Zdrowia.

15 czerwca 2019 r.

godz. 10.00 - 14.00