Drukuj

Zgodnie z postanowieniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania wsparcia w postaci pomocy w wyegzekwowaniu uprawnień przysługujących osobom poszkodowanym w zakresie świadczeń zdrowotnych - osoby posiadające aktualną „legitymację osoby poszkodowanej poza granicami państwa” mogą uzyskać pomoc przy rozwiązywaniu problemów z uzyskaniem należnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W tym celu prosimy o zwracanie się do nas telefonicznie lub pisemnie – dane do tego zawarte są w zakładce „KONTAKT

Jednocześnie przypominamy wszystkim zakładom opieki zdrowotnej, że uprawniony żołnierz lub pracownik wojska, który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia (Art. 47b - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Wzór dokumentu został określony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 216 poz. 1608).