Drukuj

Ze względu na pojawiające się skargi niektórych pacjentów, przypominamy wszystkim świadczeniodawcom, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 j.t. z późn. zm - w sposób szczególny określa uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej między innymi:

Osoby te, posiadające aktualny dokument potwierdzający przysługujące im uprawnienia:

Jednocześnie prosimy o zapewnienie takiej organizacji przyjęć w gabinetach lekarskich oraz zamieszczenie stosownej informacji przed gabinetami (np. na tablicy ogłoszeń), aby osoby te mogły godnie korzystać ze swoich ustawowych uprawnień.

Stan na dzień: 1 lipca 2019 r.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych