PROGRAM JEST ORGANIZOWANY I FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA

Cel programu

Rak jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) należy do najczęstszych nowotworów złośliwych. Niestety, w Polsce, w ponad połowie przypadków rak jelita grubego rozpoznawany jest zbyt późno, w momencie, gdy jest już znacznie zaawansowany.

Opis realizacji programu

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka" całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito - pacjent zostanie poinstruowany, jak to zrobić po ustaleniu terminu badania.

Dla kogo?

W systemie bez zaproszeń badaniami przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego zostaną objęte:

 1. osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:
  1. w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  2. w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  3. w wieku 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii;
Lista realizatorów w Łódzkiem w systemie oportunistycznym[1] :
 1. Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach – Sp. z o.o.,
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny
 2. Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi,
  ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
 3. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.,
  ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź
 4. Med-GASTR Centrum Medyczne Sp. z o.o., Spółka Komandytowa,
  ul. Mokra 4, 91-034 Łódź
 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ,
  ul. Pabianicka 62, 98-513 Łódź
 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów,
  ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
 7. ENAMED Sp. z o.o.,
  ul. Armii Krajowej 15, 97-300 Piotrków Trybunalski

W systemie z zaproszeniami badaniami przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego zostaną objęte:

 1. osoby w wieku 55–64 lat, niezależnie od występowania lub braku objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego.
Lista realizatorów w Łódzkiem w systemie zapraszanym[1] :
 1. ARDI Sp. z o.o.,
  ul. Brukowa 8,91-341 Łódź
 2. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
  ul. Jana Pawła II 68,95-200 Pabianice

[1] Lista realizatorów w Łódzkiem „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych na lata 2016-2018”