Jak uzyskać dostęp do ZIP

Aby założyć konto w ZIP, należy złożyć wniosek. Można to zrobić na 2 sposoby:

 • przez internet — na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo) — dzięki temu nie musisz odwiedzać oddziału NFZ.
 • osobiście — Wystarczy przyjść do NFZ, pokazać dowód osobisty lub paszport, podpisać wniosek na korzystanie z systemu ZIP, odebrać hasło i login. Pracujemy codziennie od 8 do 16, we wtorki na sali obsługi przy Kopcińskiego 56 od 8 do 17 a także we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania Delegaturach.

Twoje konto zostanie założone od razu. Dostęp do danych o swoim leczeniu uzyskasz po minimum 24 godzinach. Potem system będzie aktualizować je raz na dobę.

 

! Pamiętaj, że dane dostarczają placówki medyczne, w których korzystasz ze świadczeń zdrowotnych w ZIP mogą pojawić się nawet po 2 miesiącach od twojej wizyty.

zrzut ekranu systemu ZIP pokazującą z opcję rejestracji

zrzut ekranu systemu ZIP pokazującą drugą możliwość rejestracji na stronie logowania do systemu

Opiekun prawny działający w imieniu osób małoletnich (przez osobę małoletnia rozumie się osobę poniżej 18. roku życia), osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo ubezwłasnowolnionych całkowicie powinien dysponować oryginałem dokumentu potwierdzającym prawo do działania w imieniu tych osób, a w szczególności :

 • odpisem prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,
 • odpisem zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.

Uprawniony opiekun przed złożeniem wniosku powinien posiadać aktywne konto w ZIP.

 

Przy odbiorze danych dostępowych do konta małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej przez opiekuna prawnego jego konto zostanie powiązane z kontem małoletniego (zwanym „subkontem”). Do jednego subkonta może zostać przypisanych wielu uprawnionych opiekunów prawnych (np. obydwoje rodziców).

 

Dostęp do subkonta jest aktywowany bez zbędnej zwłoki.

 

Wydanie danych dostępowych do subkonta nie jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Odbiór danych przez opiekuna prawnego może nastąpić tylko osobiście w OW NFZ.

 

Do subkonta opiekun prawny loguje się poprzez podane numeru login subkonta oraz numeru login i hasła do swojego konta.

 

Dostęp do subkonta jest automatycznie blokowany, gdy małoletni skończy 18 lat lub gdy wygaśnie tytuł prawny do sprawowania opieki. Odblokowanie takiego konta możliwe jest przez właściciela dotychczasowego subkonta (po uzyskaniu przez niego pełnoletności) lub przez jego pełnomocnika.

 

Gdzie uzyskać dane dostępowe do ZIP

 • Sala obsługi ŁOW NFZ
  ul. Kopcińskiego 56
  90-032 Łódź
 • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
  al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej)
  97-300 Piotrków Trybunalski
 • Delegatura w Sieradzu
  plac Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz
 • Delegatura w Skierniewicach
  ul. Jagiellońska 29
  96-100 Skierniewice

Stan na 15.10.2018 r.

Powrót