W związku z uruchomieniem nowej funkcjonalności Zintegrowanego Informatora Pacjenta od dnia 1 lipca 2015 r. możliwe jest wydawanie danych dostępowych dla pełnomocnika.

Do tej pory aby uzyskać dane dostępu do systemu ZIP konieczna była osobista wizyta w OW NFZ lub korzystanie z podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Od 1 lipca NFZ wprowadza nową funkcjonalność – możliwość odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika.

To ważna informacja, szczególnie dla osób mających problem z poruszaniem się czy obłożnie chorych. Od dziś w ich imieniu o dane dostępu do ZIP mogą wystąpić pełnomocnicy. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie podpisanego przez zainteresowaną uzyskaniem dostępu do ZIP osobę, pełnomocnictwa do założenia konta w jej imieniu.

Dane dostępowe do systemu ZIP tj. login i hasło będą wydawane w odrębnej, bezpiecznej kopercie.

Po wydaniu danych dostępowych pełnomocnikowi, OW NFZ poinformuje o tym fakcie właściciela konta poprzez przesłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. List ten zawierać będzie informacje, które podczas telefonicznego kontaktu z pracownikiem Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pozwolą na uzyskanie dodatkowych informacji lub podjęcie niezbędnych czynności na koncie ZIP przez właściciela konta. Kontakt telefoniczny zOW NFZ umożliwi odwołanie pełnomocnictwa i/lub całkowite zablokowanie konta (unieważniając tym samym wydane dane dostępowe).

Pacjent będzie miał również możliwość zablokowania pełnomocnika po zalogowaniu się do systemu.

Konto ZIP zostanie aktywowane po 30 dniach od daty wydania danych dostępowych pełnomocnikowi.

W załączeniu wzór pełnomocnictwa.