Pełnomocnictwo

 

Osoba składająca wniosek o dostęp do systemu ZIP może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.

 

Dane dostępowe do systemu ZIP wydawane są pełnomocnikowi w odrębnej bezpiecznej kopercie zawierającej dane dostępowe do systemu, tj. login i hasło.

 

Przy odbiorze danych dostępowych przez pełnomocnika konto jest aktywowane bez zbędnej zwłoki i bez konieczności wysyłania do właściciela konta listu informującego.

 

Pełnomocnik widoczny jest w portalu ZIP na liście ustanowionych pełnomocników. Z poziomu aplikacji, po uwierzytelnieniu hasłem, właściciel konta może dokonać odwołania pełnomocnika.

 

Przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny, kurator itd.) może ustanowić pełnomocnika do czynności związanych z odbiorem danych dostępowych do systemu ZIP.

 

Wydanie danych dostępowych pełnomocnikowi nie jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Odbiór danych może nastąpić wyłącznie w siedzibie OW NFZ.

 

W załączeniu wzór pełnomocnictwa.

 

Stan na 15.10.2018 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wzór pełnomocnictwa ZIP.pdf)wzór pełnomocnictwa ZIP.pdf 189 kB