Drukuj

Przeglądając listę świadczeń medycznych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (po uzyskaniu uprzedniego dostępu do tego systemu) może wystąpić sytuacja, w której pacjent zauważy przypisane do jego konta świadczenie medyczne, które jego zdaniem nie zostało mu wykonane.

W takiej sytuacji, możliwe jest zgłoszenie do OW NFZ, informacji o nieprawidłowościach wykazanych w systemie Zintegrowany Informator Pacjenta. Czynność tą realizuje się w następujących krokach:

  1. Na swoim koncie w systemie należy wejść na listę „Świadczenia medyczne”.
  1. Następnie należy odszukać świadczenie, do którego chcemy przekazać uwagę, a następnie wybrać opcję „Pokaż”.
  1. Należy przesunąć okno tak, aby wyświetlić dolną część karty SzczegółyDane rozliczeniowe, po czym wybrać opcję „Zgłoś nieprawidłowość”.  Czynność spowoduje wyświetlenie okna Zgłaszania nieprawidłowości:

 Okno zgłoszenia nieprawidłowości w ZIP

  1. Należy wskazać rodzaj nieprawidłowości korzystając z dostępnej listy odpowiedzi:
  1. Pola: Imię i nazwisko oraz Numer telefonu lub adres korespondencyjny nie są wymagane do uzupełnienia w celu pobrania wydruku Zgłoszenia nieprawidłowości. Dane te można uzupełnić po wykonaniu wydruku.
  1. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Pobierz formularz zgłoszenia, aby pobrać plik zawierający informacje niezbędne do identyfikacji świadczenia przez Fundusz wraz z opisem zgłoszenia.
  1. Pobrany formularz należy wydrukować oraz odręcznie podpisać, a następnie przekazać do Oddziału Wojewódzkiego NFZ wskazanego w formularzu. Informacje związane z przygotowaniem oraz wygenerowaniem formularza nie są zapisywane w systemie.

Formularz można dostarczyć do NFZ :